Fine Fleur: een boeiend verhaal

De consument hecht steeds meer belang aan de gezondheid, versheid of afkomst van zijn aangekochte groenten en gaat bovendien voluit voor smaak op zijn bord, terwijl de producent ijvert voor meer erkenning en waardering voor zijn inspanningen om een kwaliteitsvol product op de markt te brengen. De REO Veiling verzoende deze twee maatschappelijke trends in haar vernieuwde beleidsvisie “Naar een actieve marktbenadering”. Het beleidsdocument maakt de strategische keuze om blijvend werk te maken van een actieve marktbenadering. “Dit gebeurt in de verdere ontwikkeling van marktconcepten en de introductie en/of de uitbreiding van de bestaande REO kwaliteitsmerken. Belangrijk hierbij is dat de producenten zelf inhoud geven aan deze merken. Daarnaast heeft de REO Veiling zichzelf de taak opgelegd om marktniches te zoeken en in te vullen. Deze inspanningen zorgen voor een lange termijnrelatie tussen producenten en afnemers.”

De marktintroductie van het kwaliteitsmerk Fine Fleur is een concrete realisatie binnen de uitgesproken beleidsmissie van de REO Veiling over haar merkenbeleid en marktconcepten. Vooruitstrevende telers van de REO Veiling dachten met hun coöperatie mee bij de ontwikkeling van het boeiende Fine Fleur verhaal. Ze reikten originele ideeën aan, namen initiatieven en stelden lastenboeken op. Dat getuigt niet alleen van vakkennis en gedrevenheid, maar ook van een grote verbondenheid tussen product en producent. Deze sterke betrokkenheid typeert Fine Fleur misschien nog het meest, naast een grote zorg voor een onberispelijke productkwaliteit en –presentatie, en garandeert de consument dat hij Fine Fleur in volle vertrouwen kan kopen.

De Fine Fleur familie telt vandaag 14 producten, maar breidt ongetwijfeld morgen uit. Fine Fleur krulandijvie beet op 14 maart 2014 de spits af, gevolgd door Fine Fleur kropsla op 31 maart 2014, Fine Fleur prei op 21 mei 2014, Fine Fleur grondtomaat op 23 juni 2014, Fine Fleur grondwitloof op 15 september 2014 en Fine Fleur hopscheuten op 17 december 2014. De nationale primeurverkopen op de REO Veiling van de eerste Fine Fleur grondaardbeien en Fine Fleur jonge courgettes hadden plaats op respectievelijk 27 april 2015 en 4 mei 2016. Sinds de tweede helft van mei 2017 vullen Fine Fleur frambozen, Fine Fleur braambessen en Fine Fleur rode bessen het zachtfruitassortiment van Fine Fleur verder aan. In mei 2018 werden de jongste telgen, Fine Fleur bloemkool, Fine Fleur fijne slaatjes en Fine Fleur blauwe bes, toegevoegd aan de Fine Fleur familie.